Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Veronika Strolená ředitelka mateřské školy
logopedická náprava
Mgr. Danuše Korecká zástupce ředitele
speciální pedagog
pedagog ve speciální třídě
Bc. Drahomíra Caklová pedagog ve speciální třídě

Blanka Huráková

pedagog ve speciální třídě

Dana Švejnarová pedagog ve speciální třídě
Bc. Kamila Špičková pedagog ve speciální třídě
Martina Hemmerová pedagog ve speciální třídě
Zuzana Stehlíková asistent pedagoga
Zdena Saidlová asistent pedagoga
Markéta Hockeová  asistent pedagoga
Martina Žítková asistent pedagoga
Jitka Skalová asistent pedagoga
Marcela Nováčková asistent pedagoga
Marie Syslová sociální asistent
Irena Křemenáková školní asistent
Žaneta Kubrová učitelka běžné třídy
Marcela Bělíková učitelka běžné třídy
Mirka Hrobníková učitelka běžné třídy
Martina Buršíková

učitelka běžné třídy 

Provozní pracovníci

Petra Špičková vedoucí stravování
Andrea Pešková kuchařka
Jitka Strelecká kuchařka
Mirka Kocůrková uklízečka
Marie Polívková uklízečka
Olga Macková uklízečka

Novinky

Upozornění pro rodiče

17. 5. 2018

Sluníčkové prázdniny... Líbající

Bruslíme

17. 11. 2017

Vaření pod vedením lektorek ze "Skutečně zdravé školy"

25. 8. 2016

Události v regionech.

ČERVEN

Červen?... Poslední měsíc? Překvapený... No opravdu, přišel poslední měsíc školního roku. 

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Mgr. Danuše Korecká, Dana Švejnarová

Asistent pedagoga:
Zdena Saidlová, Jitka Skalová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková

Asistent pedagoga:
Markéta Deusová

Sociální asistent:
Marie Syslová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Mirka Hrobníková, Martina Buršíková

Třídní učitelky pavilon "B":
Žaneta Kubrová, Marcela Bělíková

Asistent pedagoga:
Marcela Nováčková

Školní asistent:
Irena Křemenáková

Německý jazyk:
Radková Macková

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky:
Bc. Kamila Špičková, Martina Hemmerová

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková, Martina Žítková