Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Veronika Strolená ředitelka mateřské školy
pedagog ve speciální třídě
Bc. Drahomíra Caklová pedagog ve speciální třídě
zástupce ředitele
Dana Švejnarová pedagog ve speciální třídě
Markéta Deusová pedagog ve speciální třídě
Blanka Huráková pedagog ve speciální třídě
Žaneta Kubrová pedagog ve speciální třídě
Martina Hemmerová pedagog ve speciální třídě
Ladislava Bernatíková pedagog ve speciální třídě
Bc. Kamila Špičková pedagog ve speciální třídě
Zuzana Stehlíková asistent pedagoga
Zdena Saidlová asistent pedagoga
Michaela Havlová školní asistent
Jitka Skalová asistent pedagoga
Adéla Matovičová asistent pedagoga
Marcela Nováčková učitelka běžné třídy
Marcela Bělíková učitelka běžné třídy
Marie Syslová asistent pedagoga
Martina Buršíková učitelka běžné třídy
Blanka Mičanová učitelka běžné třídy
Mirka Hrobníková asistent pedagoga
   

Provozní pracovníci

Petra Špičková vedoucí stravování
Andrea Pešková kuchařka
Jitka Strelecká kuchařka
Iveta Jetýlková uklízečka
Marie Polívková

školnice

Lenka Hrušková   uklízečka

Novinky

Přijaté děti na prázdniny

10. 6. 2021

Přijaté děti na prázdninový provoz

Měsíc červen 2021

31. 5. 2021

Červen - poslední vyučovací měsíc ve školním roce Líbající

Přijaté děti pro šk. rok 2021/2022

25. 5. 2021

Poděkování

20. 5. 2021

Poděkování společnosti TOS

Poděkování společnosti TOS Varnsdorf

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Markéta Deusová, Žaneta Kubrová

Asistent pedagoga:
Adéla Matovičová, Zdenka Saidlová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Dana Švejnarová, Blanka Huráková

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Marie Syslová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Michaela Havlová