Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Veronika Strolená ředitelka mateřské školy
pedagog ve speciální třídě
Bc. Drahomíra Caklová pedagog ve speciální třídě
zástupce ředitele
Blanka Huráková pedagog ve speciální třídě
Markéta Deusová pedagog ve speciální třídě
Zdena Saidlová pedagog ve speciální třídě
Žaneta Kubrová pedagog ve speciální třídě
Martina Hemmerová pedagog ve speciální třídě
Ladislava Bernatíková pedagog ve speciální třídě
Bc. Kamila Špičková pedagog ve speciální třídě
Zuzana Stehlíková asistent pedagoga
Pavlína Císařová  asistent pedagoga
Kateřina Steunová školní asistent
Jitka Skalová asistent pedagoga
Adéla Matovičová asistent pedagoga
Marcela Nováčková učitelka běžné třídy
Marcela Bělíková učitelka běžné třídy
Sanislava Fialová asistent pedagoga
Martina Buršíková učitelka běžné třídy
Blanka Mičanová učitelka běžné třídy
Mirka Hrobníková asistent pedagoga
   

Provozní pracovníci

Petra Špičková vedoucí stravování
Andrea Pešková kuchařka
Jitka Strelecká kuchařka
Iveta Jetýlková uklízečka
Marie Polívková

školnice

Lenka Hrušková   uklízečka
Anna Švecová uklízečka

Novinky

Leden 2022

2. 1. 2022

Hop, skok.... a máme tu nový rok! Smějící se

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Žaneta Kubrová, Zdena Saidlová

Asistent pedagoga:
Pavlína Císařová, Kateřina Steunová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková, Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Stanislava Fialová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Adéla Maierová