Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Veronika Strolená ředitelka mateřské školy
pedagog ve speciální třídě
Bc. Drahomíra Caklová pedagog ve speciální třídě
zástupce ředitele
Blanka Huráková pedagog ve speciální třídě
Markéta Deusová pedagog ve speciální třídě
Zdena Saidlová pedagog ve speciální třídě
Žaneta Kubrová pedagog ve speciální třídě
Martina Hemmerová pedagog ve speciální třídě
Ladislava Bernatíková pedagog ve speciální třídě
Bc. Kamila Špičková pedagog ve speciální třídě
Zuzana Stehlíková asistent pedagoga
Pavlína Císařová  asistent pedagoga
Kateřina Steunová školní asistent
Jitka Skalová asistent pedagoga
Adéla Matovičová asistent pedagoga
Marcela Nováčková učitelka běžné třídy
Marcela Bělíková učitelka běžné třídy
Sanislava Fialová asistent pedagoga
Martina Buršíková učitelka běžné třídy
Blanka Mičanová učitelka běžné třídy
Mirka Hrobníková asistent pedagoga
   

Provozní pracovníci

Iveta jetýlková vedoucí stravování
Andrea Pešková kuchařka
Jitka Strelecká kuchařka
Anna Švecová uklízečka
Barbara Kubrová

uklízečka

Lenka Hrušková   uklízečka
Monika Soukupová uklízečka - brig.

Novinky

PRÁZDNINY...

30. 6. 2022

Hurá na prázdniny!...Smějící se Krásné prožití prázdninových dnů, sluníčkovou dovolenou, pohodu, klid a příjemné prostředí. Buďte na sebe všichni opatrní, ať se po prázdninách všichni ve zdraví sejdeme. Líbající

Přijaté děti pro šk. rok 2022/2023

8. 6. 2022

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Žaneta Kubrová, Zdena Saidlová

Asistent pedagoga:
Pavlína Císařová, Kateřina Steunová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková, Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Stanislava Fialová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Adéla Maierová