Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Veronika Strolená ředitelka mateřské školy
pedagog ve speciální třídě
Mgr. Danuše Korecká zástupce ředitele
speciální pedagog
pedagog ve speciální třídě
Bc. Drahomíra Caklová pedagog ve speciální třídě

Blanka Huráková

pedagog ve speciální třídě

Dana Švejnarová pedagog ve speciální třídě
Kamila Špičková pedagog ve speciální třídě
Zuzana Stehlíková asistent pedagoga
Zdena Saidlová asistent pedagoga
Markéta Hockeová  asistent pedagoga
Martina Žítková asistent pedagoga
Jitka Skalová asistent pedagoga
Marie Syslová sociální asistent
Žaneta Kubrová učitelka běžné třídy
Marcela Bělíková učitelka běžné třídy
Mirka Hrobníková učitelka běžné třídy
Marcela Nováčková učitelka běžné třídy

Provozní pracovníci

Soňa Míková vedoucí stravování
Andrea Pešková kuchařka
Jitka Strelecká kuchařka
Mirka Kocůrková uklízečka
Marie Polívková uklízečka
Olga Macková uklízečka

Novinky

Bruslíme

17. 11. 2017

Upozornění pro rodiče

17. 7. 2017

11. 12. 2017  VÁNOČNÍ TRHY!!!

Vaření pod vedením lektorek ze "Skutečně zdravé školy"

25. 8. 2016

Události v regionech.

PROSINEC

Ťuky, ťuk.... Ťuky, ťuk...

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Mgr. Danuše Korecká, Dana Švejnarová

Asistent pedagoga:
Zdena Saidlová, Jitka Skalová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková

Asistent pedagoga:
Markéta Hockeová

Sociální asistent:
Marie Syslová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Mirka Hrobníková, Marcela Nováčková

Třídní učitelky pavilon "B":
Žaneta Kubrová, Marcela Bělíková

Školní asistent:
Irena Křemenáková

Německý jazyk:
Radková Macková

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky:
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková, Martina Žítková