Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Akce

Akce

Září 2018

ZÁŘÍ

 • 4. září třídní schůzky

 • 6. září koordinační setkání týkající se projektu s Německem – Společně

                      si hrát, navzájem se učit

 • 7. září zahájení sběrových akcí na určené místo (papír, tetrapaky, PET lahve)

 • 11. - 21. září brigáda pro rodiče – pomoc při údržbě zahrady

 • 14. září akce Junáků – Klíčky pro město

 • do 18. září vypracovat TVP

 • 24 .září divadlo Koloběžka

 • 24. září projektový den Život včel v našem městě – pro předšk. děti A,B

 • 25. září návštěva dětív MŠ Großschönau – téma: „Kdo žije na statku

 • 26. září ukázka dravců na školní zahradě, LOGO a A

 • do 30. září vypracování IVP ve speciálních třídách pro stávající děti

 • do 30. září logopedická depistáž v pavilonech A a B

Říjen 2018

 

ŘÍJEN

 • 1. října ukázka dravých ptáků na školní zahradě, VV, PAS a B

 • 2. října pohádka pro předškoláky v MD

 • 3. října vernisáž v městské knihovně 9.20

 • 4., 11., 18. a 25. 10. bruslařská školička na měst. stadionu 9.30

 • 3., 17. a 31. října keramický kroužek

 • do 8. října vypracovat záznam z logopedické depistáže

 • 11. října návštěva dentální hygieničky

 • do 15. října vypracovat IVP pro nové děti

 • 23. října vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva Německa A a B -

                          „Proč je podzim tak barevný?“

 • 25. října pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci 9.30

 • 31. října v 16.30 h. Halloweenský podvečer s dětmi

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Listopad 2018

LISTOPAD

 • 1. listopadu bruslařská školička na MS

 • 6., 13. a 27. list. plavecký výcvik pro předškoláčky (6. a 13. odj. 8.30., ost. 9.15)

 • 7. , 14., 21. a 28. plavání pro zdr. znevýhodněné dětí, PAS a VV

 • 14. a 28. list. keramický kroužek ve vile od 13.00 h

 • 19. listopadu fotografování dětí se zimním motivem 8.00

 • 20. listopadu pohádka v MD 9.30

 • 20. listopadu vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva dětí u nás -

                                 „Zahrada v zimě“

 • 29. listopadu pohádkové pásmo v kině Panorama 9.30

 • 30. listopadu v 9.00 h. vánoční koncert v ZUŠ

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

 

více informací

Prosinec 2018

PROSINEC

 • 4. a 18. pros. plavecký výcvik pro předškoláčky 9.15

 • 5. prosince mikulášská besídka s nadílkou, všechny třídy, zač. V 9.00 v A

 • 11. prosince vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – „Vánoční minitrhy na naší školní zahradě“

 • 12. prosince keramický kroužek

 • 13. prosince pohádkové pásmo v kině Panorama 9.30

 • 18. prosince divadlo Koloběžka 10.00

 • 19. prosince vánoční besídka pro rodiče – LOGO 15.00

 • 12. a 19. pros. plavání zdravotně znevýh. dětí PAS a VV

 • …………… vánoční besídka pro varnsdorfské fotbalisty, LOGO, PAS aVV

 • dle tříd vánoční besídky v A a B

 • do 21. prosince odevzdání výtvarné soutěže Život včel v našem městě

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Leden 2019

 

LEDEN 2016

 • 8., 15., 22. a 29. plavecký výcvik pro předškoláčky 9.15

 • 9. a 23. ledna keramický kroužek

 • …………… vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva Německa A a B

 • každou středu plavání zdravotně handicapovaných dětí, PAS, VV

 • 31. ledna pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci 9.30

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Únor 2019

ÚNOR

 • 5. února MD pohádka pro předškoláky 9.30

 • 7., 14., 28. února bruslařská školička na MS 9.30

 • 6. a 20. února keramický kroužek ve vile

 • 14. února Hudeb. divadlo Hradec. Král. - Hudební pohádky v MD 9.00

 • termíny dle tříd masopustní karnevaly ve třídě

 • každou středu plavání zdravotně znevýhodněných děti

 • 28. února pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci 9.30

 • ..…………….. vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Březen 2019

BŘEZEN

 • 4. března divadlo Koloběžka 10.00

 • 7., 14. a 21. března bruslařská školička na MS 9.30

 • 6. a 20. března keramický kroužek ve vile

 • ……………… vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau

 • dle možnosti plavání zdravotně handicapovaných dětí PAS a LOGO

 • ……………návštěva městské knihovny

 • 28. března pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci 9.30

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Duben 2019

DUBEN

 • 1. dubna pohádka v MD pro předškoláky 9.30

 • 3. a 17. dubna keramický kroužek ve vile

 • ..……………. vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau

 • každou středu ukončeníplavání zdravotně znevýhodněných dětí

 • 25. dubna ukončení pohádkového pásma v kině Panorama

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

 

UKONČEN VŠECH KROUŽKŮ

více informací

Květen 2019

 

KVĚTEN

 • 14. května v 9.30 představení v MD, předškoláci 9.30

 • do 10. května výtvarná soutěž – Krásná jako kvítka...

 • dle tříd oslava Dne matek

 • ……………….jarní koncert v ZUŠ, předškolní děti 9.00

 • ……………….aktuální výtvarná soutěž a vernisáž v MD

 • ………………návštěva dentální hygieničky

 • ………………fotografování dětí

 • dle tříd školní výlety

 • dle tříd školní kola sportovní olympiády

 • 30. května ukončení sběrových akcí

Červen 2019

ČERVEN

 • ……………oslava MDD, karneval, celá MŠ

 • ……………sportovní olympiáda MŠ na hřišti u haly

 • ………… táborák a opékání vuřtů na šk. zahradě, celá MŠ

 • dle tříd vyhodnocení sběrových akcí v jednotl. třídách indiv.

 • …………… odpoledne plné her – rozloučení se školáky

 • konec června besídka pro rodiče – rozloučení se školáky - LOGO

 

 • Další akce nebo změny budou doplňovány v průběhu školního roku 2018/2019

Novinky

Skutečně zdravá škola

23. 8. 2019

https://www.facebook.com/skutecnezdravaskola/

PRÁZDNINY

4. 11. 2018

TAK JSME SE KONEČNĚ DOČKALI... Líbající

Upozornění pro rodiče

17. 5. 2018

Poděkování...

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Blanka Huráková, Žaneta Kubrová

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Adéla Matovičová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Dana Švejnarová

Asistent pedagoga:
Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Mirka Hrobníková, Martina Buršíková

Asistent pedagoga:
Zdeňka Saidlová

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Marie Syslová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky:
Bc. Kamila Špičková, Martina Hemmerová

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková