Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Akce

Akce

Září 2021

 • 2. září třídní schůzky
 • 3. září zahájení sběrových akcí na určené místo (papír, tetrapaky, PET lahve)
 • 8., 15, 22., 29. září zahájení plaveckého výcvikuv městs. bazénu, předškoláčci
 • 9. září nábor dětí do ZUŠ – návštěva pracovnic v MŠ
 • do 14. září vypracovat TVP, vypracování IVP pro stávající děti
 • 15. září Den s fotbalem  - 8.45 h. na městském stadionu pro předšk.
 • 17. září návštěva psycholož. Mgr. Votrubové s Mgr. Krejčovou
 • 30. září pohádkové pásmo v kině Panorama, 9,30
 • do 30. září vypracování IVP pro nové děti
 • průběh září logopedická depistáž v pavilonech A a B

Říjen 2021

 • 1. října polytechnické vzdělávání, A + B, projekt. den
 • od 1. října pravidelná individuální logopedická péče
 • 6., 13., 20 října plavecký výcvik v městs. bazénu – předškoláčci
 • do 8. října vypracovat zápis z depistáže dětí v pavilonech
 • do 10. října výtvarná soutěž – „Život v jeskyních Českého Švýcarska“
 • 19. října představení v MD – 9,30, předškoláčci
 • 21. října pohádkové pásmo v kině Panorama, 9,30
 • 26. října halloweenské dopoledne na zahradě MŠ
 • 29. října návštěva dentální hygieničky - PAS

Listopad 2021

 • 3., 10. listopadu plavecký výcvik v městs. bazénu, předškoláčci - konec
 • 22. listopadu představení v MD – 9.30, předškoláčci
 • 24. listopadu zahájení zdravotního plavání pro handicap. dětí, 9.30
 • 25. listopadu pohádkové pásmo v kině panorama, 9.30
 • ... listopadu návštěva dentální hygieničky, A + B

Prosinec 2021

 • 1., 8., 15., 22. prosince zdravotní plavání pro handicapované děti, 9.30
 • 3. prosince vánoční koncert v ZUŠ, předškoláčci - 9.00
 • 6. prosince mikulášská besídka s nadílkou, všechny třídy
 • 8. prosince Vánoční minitrhy na školní zahradě s krátkým kult. progr.
 • 14. prosince představení v MD – 9.30, předškoláčci
 • 16. prosince pohádkové pásmo v kině Panorama – 9,30
 • 17. prosince divadlo Koloběžka v MŠ, 10.00
 • 21. prosince vánoční besídka pro rodiče – LOGO 15.00  
 • ... prosinec mikulášská besídka pro varnsdorfské fotbalisty – spec. třídy
 • průběh prosince vánoční besídky dle tříd

Leden 2022

 • 5.,12.,19. a 26. led. zdravotní plavání pro handicapované děti, 9.30
 • 19. ledna představení v MD – 9.30, předškoláčci
 • 27. ledna pohádkové pásmo v kině Panorama

Únor 2022

 • 2., 9.,16. a 23. únor zdravotní plavání pro handicapované děti, 9.30
 • termíny dle tříd masopustní karnevaly ve třídě
 • 24. února pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci, 9.30

Březen 2022

 • 2., 9., 23. a 30. březen zdravotní plavání pro handicapované děti, 9.30
 • ... návštěva městské knihovny
 • 31. března pohádkové pásmo v kině Panorama - 9.30

Duben 2022

 • 6.,13.,20.,27. dubna zdravotní plavání pro handicapované děti, 9.30
 • 22. dubna divadlo Koloběžka v MŠ, 10.00                   
 • 29. dubna ukončení pohádkového pásma v kině Panorama, 9.30
 • průběh dubna návštěva dentální hygieničky A, B, PAS
 • UKONČENÍ VŠECH KROUŽKŮ

Květen 2022

 • ... jarní koncert v ZUŠ, předškolní děti 9.00
 • ... aktuální výtvarná soutěž a vernisáž v MD
 • ... fotografování dětí
 • dle tříd školní výlety
 • dle tříd školní kola sportovní olympiády
 • 30. května ukončení sběrových akcí

Červen 2022

 • ... oslava MDD, karneval, celá MŠ
 • ... sportovní olympiáda na hřišti u haly
 • ... táborák a opékání vuřtů na šk. zahradě, celá MŠ
 • dle tříd vyhodnocení sběrových akcív jednotl. třídách indiv.
 • ... pasování předškoláčků na školáky na zahradě MŠ
 • konec června besídka pro rodiče – rozloučení se školáky - LOGO

 

 • Nevyplněné termíny a další akce nebo změny budou doplňovány v průběhu školního roku 2020/2021

Novinky

PRÁZDNINY...

30. 6. 2022

Hurá na prázdniny!...Smějící se Krásné prožití prázdninových dnů, sluníčkovou dovolenou, pohodu, klid a příjemné prostředí. Buďte na sebe všichni opatrní, ať se po prázdninách všichni ve zdraví sejdeme. Líbající

Přijaté děti pro šk. rok 2022/2023

8. 6. 2022

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Žaneta Kubrová, Zdena Saidlová

Asistent pedagoga:
Pavlína Císařová, Kateřina Steunová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková, Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Stanislava Fialová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Adéla Maierová