Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Akce

Akce

Září 2023

 • 6. září schůzka rodičů a školy, třídní schúzky
 • 13. září zahájení sběrových akcí na určené místo (papír, tetrapaky, PET lahve)
 • 12., 19., 26. září zahájení plaveckého výcviku v městs. bazénu, předškoláčci
 • 15. září návštěva psycholož. Mgr. Votrubové s Mgr. Krejčovou
 • do 16. září vypracovat TVP
 • do 16. září vypracování IVP pro stávající děti
 • 25. září fotografování dětí na vánoční foto
 • do 30. září vypracování IVP pro stávající děti
 • průběh září logopedická depistáž v pavilonech A a B
 • každé úterý pro speciální třídy canisterapie

Říjen 2023

 • 1. října pravidelná individuální logopedická péče
 • 2. října představení v MD – 9,30, předškoláčci
 • říjen brigáda rodičů – sběr jablek na šk. zahradě 8.00 – 15.00 h.
 • 3., 10., 17., 24., 31. října plavecký výcvik v městs. bazénu – předškoláčci
 • 9. října, 16., 23., 30. října začátek zdravotního plavání pro handicap. děti
 • do 10. října vypracovat zápis z depistáže dětí v pavilonech
 • 20. října pohádkové pásmo v kině Panorama, 9,30
 • každé úterý pro speciální třídy canisterapie

Listopad 2023

 • 1. listopadu halloweenovské dopoledne pro děti na šk. zahradě
 • 7. listopadu plavecký výcvik v městs. bazénu, předškoláčci - konec
 • 6., 13., 20., 27. listopad zdravotní plavání pro handicap. děti
 • 24. listopadu pohádkové pásmo v kině panorama, 9.30
 • ……. listopadu mikulášská besídka pro varnsdorfské fotbalisty – spec. třídy
 • 28. listopadu představení v MD – 9,30, předškoláčci
 • 29. listopadu Vánoční minitrhy na školní zahradě s krátkým kulturním programem
 • konec listopadu Vítání adventu a zdobení stromečku na náměstí
 • každé úterý pro speciální třídy canisterapie

Prosinec 2023

 • 1. prosince vánoční koncert v ZUŠ, předškoláčci - 9.00
 • 4., 11., 18. prosinec zdravotní plavání pro handicapované děti
 • 5. prosince mikulášská besídka s nadílkou, všechny třídy
 • 15. prosince pohádkové pásmo v kině Panorama – 9.30
 • průběh prosince vánoční besídky dle tříd
 • každé úterý pro speciální třídy canisterapie

Leden 2024

 • 8., 22. a 29. leden zdravotní plavání pro handicapované děti
 • 15. ledna představení v MD – 9.30, předškoláčci
 • 26. ledna pohádkové pásmo v kině Panorama
 • každé úterý pro speciální třídy canisterapie

Únor 2024

 • 5., 12., 19., 26. únor zdravotní plavání pro handicapované děti
 • termíny dle tříd masopustní karnevaly ve třídě
 • 23. února pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci 9.30
 • průběh února návštěva dentální hygieničky PAS
 • každé úterý pro speciální třídy canisterapie

Březen 2024

 • 4., 18., 25. březen zdravotní plavání pro handicapované děti, ukončení lekcí
 • 11. března představení v MD – 9.30, předškoláčci
 • ……….. návštěva městské knihovny
 • průběh března návštěva ZŠ náměstí – předškoláčci
 • průběh března návštěva dentální hygieničky – A, B
 • 29. března pohádkové pásmo v kině Panorama - 9.30
 • každé úterý pro speciální třídy canisterapie

Duben 2024

 • 16. dubna představení v MD – 9.30, předškoláčci
 • 26. dubna ukončení pohádkového pásma v kině Panorama, 9.30
 • každé úterý pro speciální třídy canisterapie
 • UKONČENÍ VŠECH KROUŽKŮ

Květen 2024

 • ………………. jarní koncert v ZUŠ, předškolní děti 9.00
 • ………………. aktuální výtvarná soutěž a vernisáž v MD
 • ………………. fotografování dětí
 • průběh května školní výlety dle tříd
 • konec května školní kola sportovní olympiády
 • 30. května ukončení sběrových akcí

Červen 2024

 • …………… oslava MDD, karneval, celá MŠ
 • …………… sportovní olympiáda na hřišti u haly
 • dle tříd vyhodnocení sběrových akcí v jednotlivých třídách individuálně
 • …………… pasování předškoláčků na školáky na zahradě MŠ
 • Nevyplněné termíny a další akce nebo změny budou doplňovány v průběhu školního roku 2023/2024

Novinky

Zápis do MŠ

5. 5. 2024

Zveme vás na zápis dětí do MŠ.

květen 2024

5. 5. 2024

Další měsíc za námi! Smějící se

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Žaneta Kubrová, Zdena Saidlová

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Kateřina Steunová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková, Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Stanislava Fialová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková

Asistent pedagoga:
Pavlína Císařová, Michaela Havlová