Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Akce

Akce

Září 2019

ZÁŘÍ

 • 5. září třídní schůzky

 • 6. září zahájení sběrových akcí na určené místo (papír, tetrapaky, PET lahve)

 • 10. září akce pro děti na hřišti FK Varnsdorf, 8.45

 • 13. září vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – všechny zúčast. MŠ navštíví ZOO

 • 17. září divadlo Úsměv Ludmily Frištenské – pohádka pro děti 9.00 h.

 • do 18. září vypracovat TVP

 • 24. září vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – německé děti přijedou k nám na akci „Učíme se na zahradě“

 • 26. září akce „Život včel ve městě“ od 9.00 hod. - předškoláčci - zrušeno

 • do 30. září vypracovat IVP ve speciálních třídách pro stávající děti

 • průběh září logopedická depistáž v pavilonech A a B

Říjen 2019

ŘÍJEN

 • 2., 16., 30. říjen keramický kroužekve třídě LOGO od 12.30

 • do 7. října vypracovat záznam o depistáži v pavilonech

 • 17., 24., 31.říj. zahájení bruslařské školičky na městs. stadionu (24. p. Švejcar), 9.30 od školky

 • říjen návštěva dentální hygieničky A, B

 • do 15. října vypracovat IVP pro nové děti

 • 22. října pohádka v MD 9.30 – Pat a Mat

 • 25. října Halloweenské dopoledne

 • 29. října vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva Německa - Podzimní oslavy 

 • 31. října pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci 9.30

 

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Listopad 2019

 

LISTOPAD

 • 6., 13., 20., 27. list. zdravotní plavání pro handicapované děti 9.30 od MŠ

 • 7.,14.,21. a 28. list. bruslařská školička na MS 9.30 od MŠ

 • 13. a 27. list. keramický kroužek 12.30 LOGO

 • 15. listopadu fotografování dětí se zimním motivem 8.00

 • do 15. listop. odevzdání VV soutěže „Život kůrovce“

 • 19. listopadu vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva dětí u nás -

„Jedeme za zvířátky“ 

 • 21. listopadu pohádka v MD v 9.30 – Dlouhý, Široký a Bystrozraký

 • 28. listopadu pohádkové pásmo v kině Panorama 9.30, předškoáčci

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

 

 

více informací

Prosinec 2019

PROSINEC

 

 • 3. prosince Vánoční minitrhy na školní zahradě s krátkým kult. progr.

 • 4.,11., 18., pros. zdravotní plavání pro handicapované děti 9.30 od MŠ

 • 5.,12. a19. pros. bruslařská školička 9.30 od MŠ

 • 5. prosince mikulášská besídka s nadílkou, všechny třídy

 • prosinec mikulášská besídka pro varnsdorfské fotbalisty – spec. třídy

 • 10. prosince vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – „Vánoční tradice“ Něm.

 • 11. prosince divadlo Koloběžka – 10.00 Trampoty čerta Huberta

 • 11. prosince keramický kroužek 12.30 LOGO

 • 19. prosince pohádkové pásmo v kině Panorama 9.30, předškoláčci

 • 17. prosince vánoční besídka pro rodiče – LOGO 15.00

 • průběh prosince vánoční besídky dle tříd

 • do 21. prosince odevzdání výtvarné soutěže Život včel v našem městě

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Leden 2020

 

 

LEDEN 2020

 • 8.,15.,22. a 29. led. zdravotní plavání pro handicapované děti, 9.30 od MŠ

 • 9., 16., 23. a 30. led. bruslařská školička (31.1. ukončení), 9.30 od MŠ

 • 8. a 22. ledna keramický kroužek, 12.30 LOGO

 • 28. ledna vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – „Ptačí svatba“ - akce v Německu

 • 30. ledna pohádkové pásmo v kině Panorama – předškoláčci 9.30

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Únor 2020

 

ÚNOR

 • 3., 10. a 17. února plavecký výcvik v plavecké školičce 9.10 od MŠ

 • 5. a 19. února keramický kroužek, 12.30 LOGO

 • 5.,12.,19. a 26. ún. zdravotní plavání pro handicapované děti 9,30 od MŠ

 • 14. února hudeb. divadlo Hradec. Král. - Hudební pohádka v MD zač.8.30

 • termíny dle tříd masopustní karnevaly ve třídě

 • 27. února pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci 9.30

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Březen 2020

 

BŘEZEN

 • 2., 9., 16., 23. a 30.3. plavecký výcvik 9.10 od MŠ

 • 3. března vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – bruslení u nás

 • 4. března pohádka v MD, 9.30 – Princezna ze mlýna

 • 4.,11.,18. a 25. břez. zdravotní plavání pro handicapované děti, 9.30 od MŠ

 • 4. a 18. března keramický kroužek ve vile LOGO

 • 13. března divadlo Koloběžka, 10.00 – Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce

 • ……………návštěva městské knihovny

 • 26. března pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci 9.30

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Duben 2020

DUBEN

 • 1.,8.,15.,22. a 29.du. zdravotní plavání pro handicapované děti 9.30 od MŠ

 • 1., 15. a 29. dubna keramický kroužek, 12.30 LOGO

 • 6. dubna zakončení plaveckého výciku, 9.10 od MŠ

 • 7. dubna vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau - „Velikonoce“ v Německu

 • 7. dubna pohádka v MD, 9.30 – Alenka a její říše divů

 • 30. dubna ukončení pohádkového pásma v kině Panorama, 9.30

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

 

UKONČEN VŠECH KROUŽKŮ

více informací

Květen 2020

KVĚTEN

 • 5. května vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – Den matek – u nás, svačina v běžném čase, oběd dle potřeby

 • 13. května pohádka vMDv 9.30 – Pipi dlouhá punčocha

 • ……………….jarní koncert v ZUŠ, předškolní děti 9.00, svačina 7,50

 • ……………….aktuální výtvarná soutěž a vernisáž v MD

 • ………………návštěva dentální hygieničky

 • ………………fotografování dětí

 • ………………. vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – zahradní slavnost u nich, svačina v 7.50, oběd dle potřeby

 • dle tříd školní výlety

 • dle tříd školní kola sportovní olympiády

 • 30. května ukončení sběrových akcí

Červen 2020

ČERVEN

 • 5. června sportovní olympiáda na hřišti u haly, 8.35 od Sportu, svačina 7,45

 • 9. června vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau - výlet do Tier parku, svačina 7.50, oběd dle potřeby

 • ……………oslava MDD, karneval, celá MŠ

 • …………....táborák a opékání vuřtů na šk. zahradě, celá MŠ

 • dle tříd vyhodnocení sběrových akcív jednotl. třídách indiv.

 • …………… rozloučení se školáky

 • konec června besídka pro rodiče – rozloučení se školáky - LOGO

 

 • Další akce nebo změny budou doplňovány v průběhu školního roku 2019/2020

Novinky

Měsíc červen 2020

2. 6. 2020

Hurá, prázdniny!!! Smějící se Krásnou dovolenou všem Líbající

Upozornění pro rodiče

6. 5. 2020

Seznam přijatých dětí s jiných MŠ k prázdninovému provozu v termínu požadovaném rodiči 

 

Také čtěte!

6. 5. 2020

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Blanka Huráková, Žaneta Kubrová

Asistent pedagoga:
Adéla Matovičová, Zdenka Saidlová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Dana Švejnarová, Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Marie Syslová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Michaela Havlová