Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Akce

Akce

Září 2023

 • 6. září schůzka rodičů a školy, třídní schúzky
 • 13. září zahájení sběrových akcí na určené místo (papír, tetrapaky, PET lahve)
 • 12., 19., 26. září zahájení plaveckého výcviku v městs. bazénu, předškoláčci
 • 15. září návštěva psycholož. Mgr. Votrubové s Mgr. Krejčovou
 • do 16. září vypracovat TVP
 • do 16. září vypracování IVP pro stávající děti
 • 25. září fotografování dětí na vánoční foto
 • do 30. září vypracování IVP pro stávající děti
 • průběh září logopedická depistáž v pavilonech A a B
 • každé úterý pro speciální třídy canisterapie

Říjen 2023

 • 1. října pravidelná individuální logopedická péče
 • 2. října představení v MD – 9,30, předškoláčci
 • říjen brigáda rodičů – sběr jablek na šk. zahradě 8.00 – 15.00 h.
 • 3., 10., 17., 24., 31. října plavecký výcvik v městs. bazénu – předškoláčci
 • 9. října, 16., 23., 30. října začátek zdravotního plavání pro handicap. děti
 • do 10. října vypracovat zápis z depistáže dětí v pavilonech
 • 20. října pohádkové pásmo v kině Panorama, 9,30
 • každé úterý pro speciální třídy canisterapie

Listopad 2023

 • 1. listopadu halloweenovské dopoledne pro děti na šk. zahradě
 • 7. listopadu plavecký výcvik v městs. bazénu, předškoláčci - konec
 • 6., 13., 20., 27. listopad zdravotní plavání pro handicap. děti
 • 24. listopadu pohádkové pásmo v kině panorama, 9.30
 • ……. listopadu mikulášská besídka pro varnsdorfské fotbalisty – spec. třídy
 • 28. listopadu představení v MD – 9,30, předškoláčci
 • 29. listopadu Vánoční minitrhy na školní zahradě s krátkým kulturním programem
 • konec listopadu Vítání adventu a zdobení stromečku na náměstí
 • každé úterý pro speciální třídy canisterapie

Prosinec 2023

 • 1. prosince vánoční koncert v ZUŠ, předškoláčci - 9.00
 • 4., 11., 18. prosinec zdravotní plavání pro handicapované děti
 • 5. prosince mikulášská besídka s nadílkou, všechny třídy
 • 15. prosince pohádkové pásmo v kině Panorama – 9.30
 • průběh prosince vánoční besídky dle tříd
 • každé úterý pro speciální třídy canisterapie

Leden 2024

 • 8., 22. a 29. leden zdravotní plavání pro handicapované děti
 • 15. ledna představení v MD – 9.30, předškoláčci
 • 26. ledna pohádkové pásmo v kině Panorama
 • každé úterý pro speciální třídy canisterapie

Únor 2024

 • 5., 12., 19., 26. únor zdravotní plavání pro handicapované děti
 • termíny dle tříd masopustní karnevaly ve třídě
 • 23. února pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci 9.30
 • průběh února návštěva dentální hygieničky PAS
 • každé úterý pro speciální třídy canisterapie

Březen 2024

 • 4., 18., 25. březen zdravotní plavání pro handicapované děti, ukončení lekcí
 • 11. března představení v MD – 9.30, předškoláčci
 • ……….. návštěva městské knihovny
 • průběh března návštěva ZŠ náměstí – předškoláčci
 • průběh března návštěva dentální hygieničky – A, B
 • 29. března pohádkové pásmo v kině Panorama - 9.30
 • každé úterý pro speciální třídy canisterapie

Duben 2024

 • 16. dubna představení v MD – 9.30, předškoláčci
 • 26. dubna ukončení pohádkového pásma v kině Panorama, 9.30
 • každé úterý pro speciální třídy canisterapie
 • UKONČENÍ VŠECH KROUŽKŮ

Květen 2024

 • ………………. jarní koncert v ZUŠ, předškolní děti 9.00
 • ………………. aktuální výtvarná soutěž a vernisáž v MD
 • ………………. fotografování dětí
 • průběh května školní výlety dle tříd
 • konec května školní kola sportovní olympiády
 • 30. května ukončení sběrových akcí

Červen 2024

 • …………… oslava MDD, karneval, celá MŠ
 • …………… sportovní olympiáda na hřišti u haly
 • dle tříd vyhodnocení sběrových akcí v jednotlivých třídách individuálně
 • …………… pasování předškoláčků na školáky na zahradě MŠ
 • Nevyplněné termíny a další akce nebo změny budou doplňovány v průběhu školního roku 2023/2024

Novinky

Prázdniny

1. 7. 2024

Děti se konečně dočkaly S vyplazeným jazykemLíbajícíSmějící se

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Žaneta Kubrová, Zdena Saidlová

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Kateřina Steunová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková, Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Stanislava Fialová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková

Asistent pedagoga:
Pavlína Císařová, Michaela Havlová