Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Akce

Akce

Září 2018

ZÁŘÍ

 • 4. září třídní schůzky

 • 6. září koordinační setkání týkající se projektu s Německem – Společně

                      si hrát, navzájem se učit

 • 7. září zahájení sběrových akcí na určené místo (papír, tetrapaky, PET lahve)

 • 11. - 21. září brigáda pro rodiče – pomoc při údržbě zahrady

 • 14. září akce Junáků – Klíčky pro město

 • do 18. září vypracovat TVP

 • 24 .září divadlo Koloběžka

 • 24. září projektový den Život včel v našem městě – pro předšk. děti A,B

 • 25. září návštěva dětív MŠ Großschönau – téma: „Kdo žije na statku

 • 26. září ukázka dravců na školní zahradě, LOGO a A

 • do 30. září vypracování IVP ve speciálních třídách pro stávající děti

 • do 30. září logopedická depistáž v pavilonech A a B

Říjen 2018

 

ŘÍJEN

 • 1. října ukázka dravých ptáků na školní zahradě, VV, PAS a B

 • 2. října pohádka pro předškoláky v MD

 • 3. října vernisáž v městské knihovně 9.20

 • 4., 11., 18. a 25. 10. bruslařská školička na měst. stadionu 9.30

 • 3., 17. a 31. října keramický kroužek

 • do 8. října vypracovat záznam z logopedické depistáže

 • 11. října návštěva dentální hygieničky

 • do 15. října vypracovat IVP pro nové děti

 • 23. října vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva Německa A a B -

                          „Proč je podzim tak barevný?“

 • 25. října pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci 9.30

 • 31. října v 16.30 h. Halloweenský podvečer s dětmi

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Listopad 2018

LISTOPAD

 • 1. listopadu bruslařská školička na MS

 • 6., 13. a 27. list. plavecký výcvik pro předškoláčky (6. a 13. odj. 8.30., ost. 9.15)

 • 7. , 14., 21. a 28. plavání pro zdr. znevýhodněné dětí, PAS a VV

 • 14. a 28. list. keramický kroužek ve vile od 13.00 h

 • 19. listopadu fotografování dětí se zimním motivem 8.00

 • 20. listopadu pohádka v MD 9.30

 • 20. listopadu vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva dětí u nás -

                                 „Zahrada v zimě“

 • 29. listopadu pohádkové pásmo v kině Panorama 9.30

 • 30. listopadu v 9.00 h. vánoční koncert v ZUŠ

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

 

více informací

Prosinec 2018

PROSINEC

 • 4. a 18. pros. plavecký výcvik pro předškoláčky 9.15

 • 5. prosince mikulášská besídka s nadílkou, všechny třídy, zač. V 9.00 v A

 • 11. prosince vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – „Vánoční minitrhy na naší školní zahradě“

 • 12. prosince keramický kroužek

 • 13. prosince pohádkové pásmo v kině Panorama 9.30

 • 18. prosince divadlo Koloběžka 10.00

 • 19. prosince vánoční besídka pro rodiče – LOGO 15.00

 • 12. a 19. pros. plavání zdravotně znevýh. dětí PAS a VV

 • …………… vánoční besídka pro varnsdorfské fotbalisty, LOGO, PAS aVV

 • dle tříd vánoční besídky v A a B

 • do 21. prosince odevzdání výtvarné soutěže Život včel v našem městě

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Leden 2019

 

LEDEN 2016

 • 8., 15., 22. a 29. plavecký výcvik pro předškoláčky 9.15

 • 9. a 23. ledna keramický kroužek

 • …………… vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva Německa A a B

 • každou středu plavání zdravotně handicapovaných dětí, PAS, VV

 • 31. ledna pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci 9.30

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Únor 2019

ÚNOR

 • 5. února MD pohádka pro předškoláky 9.30

 • 7., 14., 28. února bruslařská školička na MS 9.30

 • 6. a 20. února keramický kroužek ve vile

 • 14. února Hudeb. divadlo Hradec. Král. - Hudební pohádky v MD 9.00

 • termíny dle tříd masopustní karnevaly ve třídě

 • každou středu plavání zdravotně znevýhodněných děti

 • 28. února pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci 9.30

 • ..…………….. vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Březen 2019

BŘEZEN

 • 4. března divadlo Koloběžka 10.00

 • 7., 14. a 21. března bruslařská školička na MS 9.30

 • 6. a 20. března keramický kroužek ve vile

 • ……………… vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau

 • dle možnosti plavání zdravotně handicapovaných dětí PAS a LOGO

 • ……………návštěva městské knihovny

 • 28. března pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci 9.30

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Duben 2019

DUBEN

 • 1. dubna pohádka v MD pro předškoláky 9.30

 • 3. a 17. dubna keramický kroužek ve vile

 • ..……………. vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau

 • každou středu ukončeníplavání zdravotně znevýhodněných dětí

 • 25. dubna ukončení pohádkového pásma v kině Panorama

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

 

UKONČEN VŠECH KROUŽKŮ

více informací

Květen 2019

 

KVĚTEN

 • 14. května v 9.30 představení v MD, předškoláci 9.30

 • do 10. května výtvarná soutěž – Krásná jako kvítka...

 • dle tříd oslava Dne matek

 • ……………….jarní koncert v ZUŠ, předškolní děti 9.00

 • ……………….aktuální výtvarná soutěž a vernisáž v MD

 • ………………návštěva dentální hygieničky

 • ………………fotografování dětí

 • dle tříd školní výlety

 • dle tříd školní kola sportovní olympiády

 • 30. května ukončení sběrových akcí

Červen 2019

ČERVEN

 • ……………oslava MDD, karneval, celá MŠ

 • ……………sportovní olympiáda MŠ na hřišti u haly

 • ………… táborák a opékání vuřtů na šk. zahradě, celá MŠ

 • dle tříd vyhodnocení sběrových akcí v jednotl. třídách indiv.

 • …………… odpoledne plné her – rozloučení se školáky

 • konec června besídka pro rodiče – rozloučení se školáky - LOGO

 

 • Další akce nebo změny budou doplňovány v průběhu školního roku 2018/2019

Novinky

měsíc červen 2019

4. 11. 2018

Červen???... Ano, červen!!! Smějící se

Upozornění pro rodiče

17. 5. 2018

Zápis dětí do mateřských škol během prázdninového provozu

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Blanka Huráková, Žaneta Kubrová

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Adéla Matovičová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Dana Švejnarová

Asistent pedagoga:
Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Mirka Hrobníková, Martina Buršíková

Asistent pedagoga:
Zdeňka Saidlová

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Marie Syslová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky:
Bc. Kamila Špičková, Martina Hemmerová

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková