Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Akce

Akce

Září 2019

ZÁŘÍ

 • 5. září třídní schůzky

 • 6. září zahájení sběrových akcí na určené místo (papír, tetrapaky, PET lahve)

 • 10. září akce pro děti na hřišti FK Varnsdorf, 8.45

 • 13. září vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – všechny zúčast. MŠ navštíví ZOO

 • 17. září divadlo Úsměv Ludmily Frištenské – pohádka pro děti 9.00 h.

 • do 18. září vypracovat TVP

 • 24. září vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – německé děti přijedou k nám na akci „Učíme se na zahradě“

 • 26. září akce „Život včel ve městě“ od 9.00 hod. - předškoláčci - zrušeno

 • do 30. září vypracovat IVP ve speciálních třídách pro stávající děti

 • průběh září logopedická depistáž v pavilonech A a B

Říjen 2019

ŘÍJEN

 • 2., 16., 30. říjen keramický kroužekve třídě LOGO od 12.30

 • do 7. října vypracovat záznam o depistáži v pavilonech

 • 17., 24., 31.říj. zahájení bruslařské školičky na městs. stadionu (24. p. Švejcar), 9.30 od školky

 • říjen návštěva dentální hygieničky A, B

 • do 15. října vypracovat IVP pro nové děti

 • 22. října pohádka v MD 9.30 – Pat a Mat

 • 25. října Halloweenské dopoledne

 • 29. října vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva Německa - Podzimní oslavy 

 • 31. října pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci 9.30

 

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Listopad 2019

 

LISTOPAD

 • 6., 13., 20., 27. list. zdravotní plavání pro handicapované děti 9.30 od MŠ

 • 7.,14.,21. a 28. list. bruslařská školička na MS 9.30 od MŠ

 • 13. a 27. list. keramický kroužek 12.30 LOGO

 • 15. listopadu fotografování dětí se zimním motivem 8.00

 • do 15. listop. odevzdání VV soutěže „Život kůrovce“

 • 19. listopadu vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva dětí u nás -

„Jedeme za zvířátky“ 

 • 21. listopadu pohádka v MD v 9.30 – Dlouhý, Široký a Bystrozraký

 • 28. listopadu pohádkové pásmo v kině Panorama 9.30, předškoáčci

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

 

 

více informací

Prosinec 2019

PROSINEC

 

 • 3. prosince Vánoční minitrhy na školní zahradě s krátkým kult. progr.

 • 4.,11., 18., pros. zdravotní plavání pro handicapované děti 9.30 od MŠ

 • 5.,12. a19. pros. bruslařská školička 9.30 od MŠ

 • 5. prosince mikulášská besídka s nadílkou, všechny třídy

 • prosinec mikulášská besídka pro varnsdorfské fotbalisty – spec. třídy

 • 10. prosince vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – „Vánoční tradice“ Něm.

 • 11. prosince divadlo Koloběžka – 10.00 Trampoty čerta Huberta

 • 11. prosince keramický kroužek 12.30 LOGO

 • 19. prosince pohádkové pásmo v kině Panorama 9.30, předškoláčci

 • 17. prosince vánoční besídka pro rodiče – LOGO 15.00

 • průběh prosince vánoční besídky dle tříd

 • do 21. prosince odevzdání výtvarné soutěže Život včel v našem městě

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Leden 2020

 

 

LEDEN 2020

 • 8.,15.,22. a 29. led. zdravotní plavání pro handicapované děti, 9.30 od MŠ

 • 9., 16., 23. a 30. led. bruslařská školička (31.1. ukončení), 9.30 od MŠ

 • 8. a 22. ledna keramický kroužek, 12.30 LOGO

 • 28. ledna vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – „Ptačí svatba“ - akce v Německu

 • 30. ledna pohádkové pásmo v kině Panorama – předškoláčci 9.30

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Únor 2020

 

ÚNOR

 • 3., 10. a 17. února plavecký výcvik v plavecké školičce 9.10 od MŠ

 • 5. a 19. února keramický kroužek, 12.30 LOGO

 • 5.,12.,19. a 26. ún. zdravotní plavání pro handicapované děti 9,30 od MŠ

 • 14. února hudeb. divadlo Hradec. Král. - Hudební pohádka v MD zač.8.30

 • termíny dle tříd masopustní karnevaly ve třídě

 • 27. února pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci 9.30

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Březen 2020

 

BŘEZEN

 • 2., 9., 16., 23. a 30.3. plavecký výcvik 9.10 od MŠ

 • 3. března vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – bruslení u nás

 • 4. března pohádka v MD, 9.30 – Princezna ze mlýna

 • 4.,11.,18. a 25. břez. zdravotní plavání pro handicapované děti, 9.30 od MŠ

 • 4. a 18. března keramický kroužek ve vile LOGO

 • 13. března divadlo Koloběžka, 10.00 – Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce

 • ……………návštěva městské knihovny

 • 26. března pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci 9.30

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

více informací

Duben 2020

DUBEN

 • 1.,8.,15.,22. a 29.du. zdravotní plavání pro handicapované děti 9.30 od MŠ

 • 1., 15. a 29. dubna keramický kroužek, 12.30 LOGO

 • 6. dubna zakončení plaveckého výciku, 9.10 od MŠ

 • 7. dubna vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau - „Velikonoce“ v Německu

 • 7. dubna pohádka v MD, 9.30 – Alenka a její říše divů

 • 30. dubna ukončení pohádkového pásma v kině Panorama, 9.30

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

 

UKONČEN VŠECH KROUŽKŮ

více informací

Květen 2020

KVĚTEN

 • 5. května vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – Den matek – u nás, svačina v běžném čase, oběd dle potřeby

 • 13. května pohádka vMDv 9.30 – Pipi dlouhá punčocha

 • ……………….jarní koncert v ZUŠ, předškolní děti 9.00, svačina 7,50

 • ……………….aktuální výtvarná soutěž a vernisáž v MD

 • ………………návštěva dentální hygieničky

 • ………………fotografování dětí

 • ………………. vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – zahradní slavnost u nich, svačina v 7.50, oběd dle potřeby

 • dle tříd školní výlety

 • dle tříd školní kola sportovní olympiády

 • 30. května ukončení sběrových akcí

Červen 2020

ČERVEN

 • 5. června sportovní olympiáda na hřišti u haly, 8.35 od Sportu, svačina 7,45

 • 9. června vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau - výlet do Tier parku, svačina 7.50, oběd dle potřeby

 • ……………oslava MDD, karneval, celá MŠ

 • …………....táborák a opékání vuřtů na šk. zahradě, celá MŠ

 • dle tříd vyhodnocení sběrových akcív jednotl. třídách indiv.

 • …………… rozloučení se školáky

 • konec června besídka pro rodiče – rozloučení se školáky - LOGO

 

 • Další akce nebo změny budou doplňovány v průběhu školního roku 2019/2020

Novinky

Sledujte...

3. 12. 2019

3. prosince v 15.30 Vánoční minitrhy na školní zahradě

měsíc prosinac 2019

2. 12. 2019

Hurá prosinec, brzy budou Vánoce!!! Smějící se

Upozornění pro rodiče

1. 11. 2019

PODĚKOVÁNÍ 

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Blanka Huráková, Žaneta Kubrová

Asistent pedagoga:
Adéla Matovičová, Zdenka Saidlová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Dana Švejnarová, Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Marie Syslová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Michaela Havlová