Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Akce

Akce

Září 2017

 • začátek září - třídní schůzky
 • 8. září - zahájení sběrových akcí na určené místo (papír, tetrapaky, PET lahve)
 • 8., 15., 22. září - zahájení plaveckého výcviku pro předškoláčky v městs. bazénu
 • 8. září - zahájení uzávěrů od PETek a jiných umělohmotných víček - výtěžek pro Terezku na rehab. pomůcky 
 • do 15. září - vypracovat TVP na třídách
 • v průběhu měsíce - návštěva dentální hygieničky, A a B
 • do 30. září - vypracování IVP ve speciálních třídách pro stávající děti
 • do 30. září - logopedická depistáž v pavilonech A a B
 • 12 .září - zahájení vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – výlet na Tolštýn

Říjen 2017

 • 6. a 13. října  - plavecký výcvik pro předškoláky
 • 4. a 18. října - keramický kroužek ve vile, 13.00 – A+B, 14.00 – LOGO
 • 10. a 25. října - trampolínky - grantový program města - LOGO 
 • 16. října v 9.30 h - představení v MD pro předškoláky
 • 18. a 25. října - zahájení plavání zdravotně znevýh. dětí
 • 24. října - vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva Německa A a B
 • 26. října - pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci
 • 30. října v 16.30 h. - Halloweenský podvečer s dětmi, celá MŠ
 • do konce října - vypracování IVP ve speciálních třídách a pro děti SVP v A+B
 • během října dle možností provést depistáž a vypracovat zprávu
 • ……………. bruslařská školička, přihlášené děti

více informací

Listopad 2017

 • 3., 10. a 24. listop. plavecký výcvik pro předškoláčky
 • 1., 15., a 29. list. keramický kroužek ve vile od 13.00 h
 • do 5. listopadu odevzdání výtvarné soutěže „Moje učitelka“
 • 8. listopadu fotografování dětí se zimní tématikou
 • 14. listopadu vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – bruslení u nás A a B
 • 22. listopadu plavání zdravotně znevýh. dětí
 • 23. listopadu pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci
 • 24. listopadu v 9.00 h. vánoční koncert v ZUŠ
 • ………………. trampolínky - grantový program města - LOGO 
 • ………………. bruslařská školička, přihlášené děti
 • ………………. vánoční koncert v ZUŠ

více informací

Prosinec 2017

 • 4. prosince mikulášská besídka s nadílkou, všechny třídy
 • 5. prosince vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – Advent u nás A a B
 • 6. a 20. prosince keramický kroužek ve vile od 13.00 hodin
 • 11. prosince divadlo Úsměv v 9.00 - Vánoční stromeček 
 • 11. prosince vánoční prodejní trhy na zahradě MŠ od 15.00 h.
 • 18. prosince v 9.30 h představení v MD pro předškoláčky
 • ……………. plavání zdravotně znevýh. dětí
 • …………….. vánoční besídka pro varnsdorfské fotbalisty, LOGO, PAS aVV
 • dle tříd vánoční besídky v A a B
 • 19. prosince vánoční posezení s rodiči, LOGO 
 • 21. prosince pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci
 • dle možnosti trampolínky - grantový program města - LOGO
 • ……………. bruslařská školička, přihlášené děti

více informací

Leden 2018

 • 3.,17. a 31.. ledna keramický kroužek ve vile od 13.00 h.
 • 23. ledna vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva Německa A a B
 • 23. ledna v 9.30 h - představení v MD pro předškoláky
 • …………..... bruslařská školička, přihlášené děti
 • dle možnosti plavání zdravotně handicapovaných dětí, PAS, VV
 • 26. ledna pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci
 • dle možnosti trampolínky - grantový program města - LOGO

více informací

Únor 2018

 • 14. a 28.2. února keramický kroužek ve vile ve 13. h
 • ……………… bruslařská školička, přihlášené děti 
 • termíny dle tříd masopustní karnevaly ve třídě
 • dle možnosti plavání zdravotně znevýhodněných děti
 • 22. února pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci
 • 23. února v 10.00 h. divadlo Koloběžka v pav. A
 • 27. února vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – plav. bazén u nás A a B

více informací

Březen 2018

 • 14. a 28. března keramický kroužek ve vile od 13. h. 
 • 20. března vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva Německa A a B
 • 21. března v 9.30 h představení v MD, předškoláci
 • dle možnosti plavání zdravotně handicapovaných dětí
 • ……………. bruslařská školička
 • …………… návštěva městské knihovny
 • 29. března pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci

více informací

Duben 2018

 • 11. a 25. dubna keramický kroužek ve vile od 13. h.
 • 24. dubna vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – Bezpečnost na silnici zde 
 • ……………….. ukončení bruslařské školičky, přihlášené děti
 • dle možnosti ukončení plavání zdravotně znevýhodněných dětí
 • 27. dubna ukončení pohádkového pásma v kině Panorama
 • dle možnosti trampolínky - grantový program města - LOGO

více informací

Květen 2018

 • 4. května v 9.30 představení v MD, předškoláci 
 • 22. května v 10. h. hudební divadlo v MD
 • dle tříd oslava Dne matek
 • ………………. jarní koncert v ZUŠ, předškolní děti
 • ………………. aktuální výtvarná soutěž a vernisáž v MD
 • ……………… návštěva dentální hygieničky
 • dle tříd školní výlety
 • dle tříd školní kola sportovní olympiády
 • 30. května ukončení sběrových akcí

Červen 2018

 • …………… oslava MDD, karneval, celá MŠ
 • …………… Olympiáda MŠ na hřišti u haly
 • ………….... táborák a opékání vuřtů na šk. zahradě, celá MŠ
 • …………… fotografování dětí
 • dle tříd vyhodnocení sběrových akcí v jednotl. třídách indiv.
 • …………… odpoledne plné her – rozloučení se školáky 
 • konec června besídka pro rodiče – rozloučení se školáky, LOGO

Novinky

Upozornění pro rodiče

17. 5. 2018

Sluníčkové prázdniny... Líbající

Bruslíme

17. 11. 2017

Vaření pod vedením lektorek ze "Skutečně zdravé školy"

25. 8. 2016

Události v regionech.

ČERVEN

Červen?... Poslední měsíc? Překvapený... No opravdu, přišel poslední měsíc školního roku. 

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Mgr. Danuše Korecká, Dana Švejnarová

Asistent pedagoga:
Zdena Saidlová, Jitka Skalová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková

Asistent pedagoga:
Markéta Deusová

Sociální asistent:
Marie Syslová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Mirka Hrobníková, Martina Buršíková

Třídní učitelky pavilon "B":
Žaneta Kubrová, Marcela Bělíková

Asistent pedagoga:
Marcela Nováčková

Školní asistent:
Irena Křemenáková

Německý jazyk:
Radková Macková

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky:
Bc. Kamila Špičková, Martina Hemmerová

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková, Martina Žítková