Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Akce

Akce

Září 2017

 • začátek září - třídní schůzky
 • 8. září - zahájení sběrových akcí na určené místo (papír, tetrapaky, PET lahve)
 • 8., 15., 22. září - zahájení plaveckého výcviku pro předškoláčky v městs. bazénu
 • 8. září - zahájení uzávěrů od PETek a jiných umělohmotných víček - výtěžek pro Terezku na rehab. pomůcky 
 • do 15. září - vypracovat TVP na třídách
 • v průběhu měsíce - návštěva dentální hygieničky, A a B
 • do 30. září - vypracování IVP ve speciálních třídách pro stávající děti
 • do 30. září - logopedická depistáž v pavilonech A a B
 • 12 .září - zahájení vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – výlet na Tolštýn

Říjen 2017

 • 6. a 13. října  - plavecký výcvik pro předškoláky
 • 4. a 18. října - keramický kroužek ve vile, 13.00 – A+B, 14.00 – LOGO
 • 10. a 25. října - trampolínky - grantový program města - LOGO 
 • 16. října v 9.30 h - představení v MD pro předškoláky
 • 18. a 25. října - zahájení plavání zdravotně znevýh. dětí
 • 24. října - vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva Německa A a B
 • 26. října - pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci
 • 30. října v 16.30 h. - Halloweenský podvečer s dětmi, celá MŠ
 • do konce října - vypracování IVP ve speciálních třídách a pro děti SVP v A+B
 • během října dle možností provést depistáž a vypracovat zprávu
 • ……………. bruslařská školička, přihlášené děti

více informací

Listopad 2017

 • 3., 10. a 24. listop. plavecký výcvik pro předškoláčky
 • 1., 15., a 29. list. keramický kroužek ve vile od 13.00 h
 • do 5. listopadu odevzdání výtvarné soutěže „Moje učitelka“
 • 8. listopadu fotografování dětí se zimní tématikou
 • 14. listopadu vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – bruslení u nás A a B
 • 22. listopadu plavání zdravotně znevýh. dětí
 • 23. listopadu pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci
 • 24. listopadu v 9.00 h. vánoční koncert v ZUŠ
 • ………………. trampolínky - grantový program města - LOGO 
 • ………………. bruslařská školička, přihlášené děti
 • ………………. vánoční koncert v ZUŠ

více informací

Prosinec 2017

 • 4. prosince mikulášská besídka s nadílkou, všechny třídy
 • 5. prosince vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – Advent u nás A a B
 • 6. a 20. prosince keramický kroužek ve vile od 13.00 hodin
 • 11. prosince divadlo Úsměv v 9.00 - Vánoční stromeček 
 • 11. prosince vánoční prodejní trhy na zahradě MŠ od 15.00 h.
 • 18. prosince v 9.30 h představení v MD pro předškoláčky
 • ……………. plavání zdravotně znevýh. dětí
 • …………….. vánoční besídka pro varnsdorfské fotbalisty, LOGO, PAS aVV
 • dle tříd vánoční besídky v A a B
 • 19. prosince vánoční posezení s rodiči, LOGO 
 • 21. prosince pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci
 • dle možnosti trampolínky - grantový program města - LOGO
 • ……………. bruslařská školička, přihlášené děti

více informací

Leden 2018

 • 3.,17. a 31.. ledna keramický kroužek ve vile od 13.00 h.
 • 23. ledna vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva Německa A a B
 • 23. ledna v 9.30 h - představení v MD pro předškoláky
 • …………..... bruslařská školička, přihlášené děti
 • dle možnosti plavání zdravotně handicapovaných dětí, PAS, VV
 • 26. ledna pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci
 • dle možnosti trampolínky - grantový program města - LOGO

více informací

Únor 2018

 • 14. a 28.2. února keramický kroužek ve vile ve 13. h
 • ……………… bruslařská školička, přihlášené děti 
 • termíny dle tříd masopustní karnevaly ve třídě
 • dle možnosti plavání zdravotně znevýhodněných děti
 • 22. února pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci
 • 23. února v 10.00 h. divadlo Koloběžka v pav. A
 • 27. února vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – plav. bazén u nás A a B

více informací

Březen 2018

 • 14. a 28. března keramický kroužek ve vile od 13. h. 
 • 20. března vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva Německa A a B
 • 21. března v 9.30 h představení v MD, předškoláci
 • dle možnosti plavání zdravotně handicapovaných dětí
 • ……………. bruslařská školička
 • …………… návštěva městské knihovny
 • 39. března pohádkové pásmo v kině Panorama, předškoláci

více informací

Duben 2018

 • 11. a 25. dubna keramický kroužek ve vile od 13. h.
 • 24. dubna vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – Bezpečnost na silnici zde 
 • ……………….. ukončení bruslařské školičky, přihlášené děti
 • dle možnosti ukončení plavání zdravotně znevýhodněných dětí
 • 27. dubna ukončení pohádkového pásma v kině Panorama
 • dle možnosti trampolínky - grantový program města - LOGO

více informací

Květen 2018

 • 4. května v 9.30 představení v MD, předškoláci 
 • 22. května v 10. h. hudební divadlo v MD
 • dle tříd oslava Dne matek
 • ………………. jarní koncert v ZUŠ, předškolní děti
 • ………………. aktuální výtvarná soutěž a vernisáž v MD
 • ……………… návštěva dentální hygieničky
 • dle tříd školní výlety
 • dle tříd školní kola sportovní olympiády
 • 30. května ukončení sběrových akcí

Červen 2018

 • …………… oslava MDD, karneval, celá MŠ
 • …………… Olympiáda MŠ na hřišti u haly
 • ………….... táborák a opékání vuřtů na šk. zahradě, celá MŠ
 • …………… fotografování dětí
 • dle tříd vyhodnocení sběrových akcí v jednotl. třídách indiv.
 • …………… odpoledne plné her – rozloučení se školáky 
 • konec června besídka pro rodiče – rozloučení se školáky, LOGO

Novinky

Bruslíme

17. 11. 2017

Upozornění pro rodiče

17. 7. 2017

11. 12. 2017  VÁNOČNÍ TRHY!!!

Vaření pod vedením lektorek ze "Skutečně zdravé školy"

25. 8. 2016

Události v regionech.

PROSINEC

Ťuky, ťuk.... Ťuky, ťuk...

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Mgr. Danuše Korecká, Dana Švejnarová

Asistent pedagoga:
Zdena Saidlová, Jitka Skalová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková

Asistent pedagoga:
Markéta Hockeová

Sociální asistent:
Marie Syslová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Mirka Hrobníková, Marcela Nováčková

Třídní učitelky pavilon "B":
Žaneta Kubrová, Marcela Bělíková

Školní asistent:
Irena Křemenáková

Německý jazyk:
Radková Macková

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky:
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková, Martina Žítková