Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Vyhodnocení dotazníků

Tabulka souhrnného hodnocení školy rodiči

V níže uvedené tabulce lze přehledně zjistit míru spokojenosti s nabízenýmí službami naší školky

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče šk. rok 2020/2021

Otázka

Ano

Ne

Jiné

Chodí vaše dítě do školky rádo?

35x

-

-

Jste spokojeni s výchovně vzdělávací prací učitelek?

35x

-

1x velmi citlivý přístup

Je dostačující spolupráce mezi vámi a učitelkou a informovanost o chování a úrovní schop. dítěte?

34x

-

1x super – dcera má viditelné pokroky

1x někdy

Vyhovuje vám provozní doba v MŠ?

27x

-         

2x nevyplněno

Je dostačující počet kulturních a jiných akcí a informovanost o nich?

34x

1x (diky covidu)

1x (v rámci covidu)

Čtete pravidelně nástěnky?

27x

2x

 

Jste spokojeni s informovaností o dění v MŠ?

6x

-

 

Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?

30x

-         

5x nevyplněno

1x mám možnost ochutnat hl. chod – vždy chutný a výborný

Jste spokojeni s úklidem?

28x

-         

1x nevyplněno

Jste spokojeni s vedením?

29x

 

 

Jste spokojeni s údržbou zahrady?

29x

-         

Zahrada je útulná a nádherná

Nabízí MŠ dostatek akcí a aktivit pro děti?

5x

-         

1x nevyplněno

1x prosba o keramický kroužek

Jste spokojeni s pitným režimem dětí?

5x

-

1x nevyplněno

Ohodnoťte v navržené stupnici 1,2,3,4,5 MŠ – hodnocení jako ve škole

4x 1,   1x 2,   1x 3

Co se vám v MŠ líbí x nelíbí?

  • 5x nevyplněno
  • líbí se paní učitelka, krásné výtvory dětí, zahrada

Na co jsme se nezeptali? Chcete nám něco sdělit, co se sem nevešlo?

  • děkujeme za vaše vedení školky
  • velké díky patří p. učitelce Bernatíkové, Stehlíkové, Hemmerové 33x nevyplněno

Co můžete škole nabídnout

  • 4x pomoc při úpravě školní zahrady
  • 2x pomoc při opravě odstrkovadel
  • 1x pomoc při opravě šk. nábytku
  • 6x sponzorský dar – papír, pastelky, hračky
  • 2x sběr starého papíru
  • 6x spolupráce při pořádání akcí školy

 

 

Novinky

Říjen 2021

1. 10. 2021

Tak to teda uteklo, je tu zase říjen! Překvapený

Vyhodnocení dotazníků

7. 9. 2021

Tabulka souhrnného hodnocení školy rodiči

Poděkování

20. 5. 2021

Poděkování společnosti TOS

Poděkování společnosti TOS Varnsdorf

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Žaneta Kubrová, Zdena Saidlová

Asistent pedagoga:
Pavlína Císařová, Kateřina Steunová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková, Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Stanislava Fialová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Adéla Maierová