Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Upozornění pro rodiče

Tento měsíc čeká děti podzimní akce - Halloweenský podvečer!


PODĚKOVÁNÍ...

MŠ děkuje všem rodičům, kteří se podíleli na brigádě při zvelebování školní zahrady a renovaci jejích herních prvků. Jedná se o paní Vaňkovou, Muzikovou, Jirsovou, Motúzovou, Brzákovou, Špičkovou, Plhovou, Šmídílkovou a Frančiakovou, dále pány Domabyla a Buršíka a celou rodinu Kopeckých a Krausových.

Za děti ještě jednou velké DÍKY. 

Novinky

Upozornění pro rodiče

17. 5. 2018

Tento měsíc čeká děti podzimní akce - Halloweenský podvečer!


PODĚKOVÁNÍ...

ŘÍJEN 2018

Jeee?... To už máme měsíc za sebou?... Překvapený

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Blanka Huráková, Žaneta Kubrová

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Adéla Matovičová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Dana Švejnarová

Asistent pedagoga:
Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Mirka Hrobníková, Martina Buršíková

Asistent pedagoga:
Zdeňka Saidlová

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Marie Syslová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky:
Bc. Kamila Špičková, Martina Hemmerová

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková