Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Také čtěte!

Doporučení

PODĚKOVÁNÍ

Maminky a tatínkové, vzhledem ke stále vyhrocené epidemické situaci vás prosíme, nevoďte do MŠ děti se známkami jakékoli infekce (rýma, kašel, průjem, vyrážka, teplota, noční zvracení, opar apod.). Při zjištění této nákazy během dne vás budeme stejně kontaktovat. Chráníte tím kolektiv ostatních dětí, svoje dítko i sami sebe. Také prosíme, dejte dítěti do skříňky do sáčku 2 roušky. Za pochopení děkujeme. 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme těmto rodičům za pomoc při úklidu naší zahrady a vykonání různých drobných prací, včetně česání jablek: - rodině Sykáčkové, Plhové, Hemmerové, Vaňkové, Bartoňové, panu Polákovi, Bernatíkovi a paní Špičkové. Jejich zásluhou se děti mohou těšit na upravenou zahradu a bezpečně si na ní hrát. 

Novinky

25.11. MŠ UZAVŘENA NEBUDE

11. 11. 2020

Upozornění pro rodiče a distanční výuka

5. 10. 2020

Vzhledem ke covidové situaci v celé republice jsou některé plánované akce v MŠ omezené nebo zrušené.

Další info, sledujte:

 

 

Měsíc listopad

5. 10. 2020

LISTOPAD - a je tu podzim... 

Také čtěte!

5. 10. 2020

Doporučení

PODĚKOVÁNÍ

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Markéta Deusová, Žaneta Kubrová

Asistent pedagoga:
Adéla Matovičová, Zdenka Saidlová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Dana Švejnarová, Blanka Huráková

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Marie Syslová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Michaela Havlová