Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Říjen 2021

Tak to teda uteklo, je tu zase říjen! Překvapený

Ještě jsme se ani pořádně nerozhlédli a máme tu měsíc říjen. Nové děti si na nové kamarády i prostředí pomalu zvykají a náš režim začíná běžet ve vyjetých kolejích.  Líbající Během září jsme společně navštívili kino Panorama, kde děti shlédly pohádkové pásmo. Školáčci začali navštěvovat plavecký výcvik, Při pěkném počasí jsme hodně času trávili na školní zahradě. Hned první říjnový den v pavilonech A a B proběhl projektový den - polytechnické vzdělávání.  RozpačitýPředškoláčci budou nadále absolvovat kurzy plavání. V městském divadle nás čeká pohádka a koncem října zažijeme strašidelné halloweenské dopoledne plné her a "strašidelných dobrot". Šlápnul vedlePokud nám počasí dovolí, budeme se snažit trávit čas na školní zahradě, která dětem pro jejich hry nabízí hodně herních prvků. A nesmíme zapomenout ani na paní kuchařky, které se snaží dětem ve stravě doplňovat tolik potřebné vitamíny. Myslím, že se u nás nikdo nenudí, u nás to prostě žije!S vyplazeným jazykem

 

  • 1. října polytechnické vzděláváníA + B, projekt. den
  • od 1. října pravidelná individuální logopedická péče
  • 6., 13., 20 října plavecký výcvik v městs. bazénu – předškoláčci
  • do 8. října vypracovat zápis z depistáže dětí v pavilonech
  • do 10. října výtvarná soutěž – „Život v jeskyních Českého Švýcarska“
  • 19. října představení v MD – 9,30, předškoláčci
  • 21. října pohádkové pásmo v kině Panorama, 9,30
  • 26. října halloweenské dopoledne na zahradě MŠ
  • 29. října návštěva dentální hygieničky - PAS

Novinky

Říjen 2021

1. 10. 2021

Tak to teda uteklo, je tu zase říjen! Překvapený

Vyhodnocení dotazníků

7. 9. 2021

Tabulka souhrnného hodnocení školy rodiči

Poděkování

20. 5. 2021

Poděkování společnosti TOS

Poděkování společnosti TOS Varnsdorf

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Žaneta Kubrová, Zdena Saidlová

Asistent pedagoga:
Pavlína Císařová, Kateřina Steunová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková, Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Stanislava Fialová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Adéla Maierová