Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Přijaté děti na prázdniny

Přijaté děti na prázdninový provoz

Do MŠ byly na prázdninový provoz od 1. 7. 2021 do 9. 7. 2021, přijaté tyto děti pod přiděleným číslem:

89

105

107

108

110

115

118

127

133

138

144

146

147

148

Všichni dostanou ve své MŠ podklady k platbě za pobyt a stravné na toto období. Těšíme se na Vás a hlavně na vaše děti.

Ve Varnsdorfu dne: 10. 6. 2021

Ředitelka školy Mgr. Veronika Strolená

Novinky

Přijaté děti na prázdniny

10. 6. 2021

Přijaté děti na prázdninový provoz

Měsíc červenec a srpen 2021

31. 5. 2021

Prázdniny! Smějící se

Přijaté děti pro šk. rok 2021/2022

25. 5. 2021

Poděkování

20. 5. 2021

Poděkování společnosti TOS

Poděkování společnosti TOS Varnsdorf

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Markéta Deusová, Žaneta Kubrová

Asistent pedagoga:
Adéla Matovičová, Zdenka Saidlová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Dana Švejnarová, Blanka Huráková

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Marie Syslová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Michaela Havlová