Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

MŠ Čtyřlístek 22 Varnsdorf

Dokumenty

Dokumenty k projektu „MŠ Čtyřlístek 22 Varnsdorf“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001543


Novinky

Bruslíme

17. 11. 2017

Upozornění pro rodiče

17. 7. 2017

11. 12. 2017  VÁNOČNÍ TRHY!!!

Vaření pod vedením lektorek ze "Skutečně zdravé školy"

25. 8. 2016

Události v regionech.

PROSINEC

Ťuky, ťuk.... Ťuky, ťuk...

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Mgr. Danuše Korecká, Dana Švejnarová

Asistent pedagoga:
Zdena Saidlová, Jitka Skalová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková

Asistent pedagoga:
Markéta Hockeová

Sociální asistent:
Marie Syslová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Mirka Hrobníková, Marcela Nováčková

Třídní učitelky pavilon "B":
Žaneta Kubrová, Marcela Bělíková

Školní asistent:
Irena Křemenáková

Německý jazyk:
Radková Macková

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky:
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková, Martina Žítková