Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

měsíc listopad 2019

Listopad? Opravdu máme listopad...Nerozhodný

 • Ale nebudeme smutnit, protože venku nás již sice přepadá zima, ale u nás ve školce je stále príma Smějící se. Tady se nikdo nenudí, tady je plno hraček, pohádek a zábavy... Každý den přinese něco nového... Na začátku měsíce čeká děti ze speciálních tříd zdravotní plavání, stále budeme chodit bruslit a pokračuje keramický kroužek. V polovině měsíce nás opět navštíví kamarádi z Německa a vzápětí na nás čeká pohádka v městském divadle. Taky  za námi přijede fotograf, aby nás vyfotil na fotky s krásným zimním pozadím. Poslední listopadový týden navštívíme kino Panorama, kde shlédneme pohádkové pásmo. Kromě toho všeho se už budeme pečlivě chystat na vánoční svátky, ale o tom až příště Líbající

   

  LISTOPAD

  • 6., 13., 20., 27. list. zdravotní plavání pro handicapované děti 9.30 od MŠ

  • 7.,14.,21. a 28. list. bruslařská školička na MS 9.30 od MŠ

  • 13. a 27. list. keramický kroužek 12.30 LOGO

  • 15. listopadu fotografování dětí se zimním motivem 8.00

  • do 15. listop. odevzdání VV soutěže „Život kůrovce“

  • 19. listopadu vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva dětí u nás -

  „Jedeme za zvířátky“ 

  • 21. listopadu pohádka v MD v 9.30 – Dlouhý, Široký a Bystrozraký

  • 28. listopadu pohádkové pásmo v kině Panorama 9.30, předškoáčci

   

   Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

Novinky

Sledujte...

23. 8. 2019

měsíc listopad 2019

4. 11. 2018

Listopad? Opravdu máme listopad...Nerozhodný

Upozornění pro rodiče

17. 5. 2018

PODĚKOVÁNÍ 

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Blanka Huráková, Žaneta Kubrová

Asistent pedagoga:
Adéla Matovičová, Zdenka Saidlová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Dana Švejnarová, Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Marie Syslová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Michaela Havlová