Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Měsíc květen 2020

Ktěten - od slova kvést... a předposlední školní měsíc 

Po delší odmlce začínáme pomalu a velmi opatrně fungovat. Mlčící Není to úplně stejné, jako před pandemií, zatím máme jenom pár dětiček, ale pokud se epidemiologická situce bude zlepšovat, určitě se nám třídy budou postupně plnit. Nemůžeme mít sice klasický režim a dopřát dětem úplně všechny aktivity, na které byly zvyklé Zamračený, ale snad se jim bude mezi svými kamarády i tak líbit. Sice se omezí pohádky v kině a divadle i pohádky od divadla Koloběžka, nebudeme jezdit plavat, nebude fungovat zatím ani kroužek keramiky a nedojde ani ke společné oslavě MDD. Řízené činnosti ve třídě se omezí, aby se děti zbytečně neshlukovaly, ale o to více času by měly děti trávit venku na zahradě, což dětem určitě jenom prospěje Smějící se. Snad nám bude počasí přát, aby děti po dlouhé době uzavření a izolace mohly čerpat energii z přírody i ze sluníčka. Všichni budeme doufat, že se celková situace natolik zlepší, že se budeme moci s většinou z vás ještě do konce školního roku vidět. Líbající

Novinky

Měsíc květen 2020

11. 5. 2020

Ktěten - od slova kvést... a předposlední školní měsíc 

Upozornění pro rodiče

6. 5. 2020

Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem se mateřská škola znovu otevře v pondělí 11.5.2020 za mimořádných podmínek.

 

Také čtěte!

6. 5. 2020

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Blanka Huráková, Žaneta Kubrová

Asistent pedagoga:
Adéla Matovičová, Zdenka Saidlová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Dana Švejnarová, Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Marie Syslová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Michaela Havlová