Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Měsíc červen 2021

Červen - poslední vyučovací měsíc ve školním roce Líbající

Ač to tak nevypadá, přišel poslední měsíc, kdy jsou všechny děti ze svých tříd pohromadě. Předškoláčci, kteří se po prázdninách chystají do školy, si budou užívat poslední chvilky se svými "školkovskými" kamarády. A my všichni uděláme vše pro to, aby byly plné spokojenosti, úsměvů a radosti. Snad nám k tomu pomůže i pěkné počasí se sluníčkem. Čeká nás totiž pár akcí, které sluníčko přímo vyžadují. Smějící se Pavilony začátkem června navštíví pan Vaněk se svými vodícími psy sloužící zrakově postiženým lidem. V průběhu měsíce pojedou všechny třídy na školní výlet, na který se všechny děti určitě těší, a který bude vyvrcholením celého, covidem zkoušeného, školního roku. Každá třída zorganizuje besídku pro rodiče spojenou s pasováním na školáky a konec měsíce bude spojen s opékáním vuřtů. Mimo tyto plánované aktivity může pěkné počasí dětem zpříjemnit i dopolední pobyt na naší pěkné zahradě. Usmívající se... Tak nám držte pěsti, ať se nám vše vydaří a červen dětem přinese jen samé krásné zážitky. Mrkající

Novinky

Přijaté děti na prázdniny

10. 6. 2021

Přijaté děti na prázdninový provoz

Měsíc červen 2021

31. 5. 2021

Červen - poslední vyučovací měsíc ve školním roce Líbající

Přijaté děti pro šk. rok 2021/2022

25. 5. 2021

Poděkování

20. 5. 2021

Poděkování společnosti TOS

Poděkování společnosti TOS Varnsdorf

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Markéta Deusová, Žaneta Kubrová

Asistent pedagoga:
Adéla Matovičová, Zdenka Saidlová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Dana Švejnarová, Blanka Huráková

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Marie Syslová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Michaela Havlová