Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

měsíc červen 2019

Červen???... Ano, červen!!! Smějící se

Určitě není pochyb o tom, že každý ví, co červen pro školáčky a školáky znamená. Mrkající... Ještě pár týdnů, několik dnů a jsou tu prázdniny. Netřeba podotýkat, že nám ten školní rok zase pořádně uběhl. Ale než se rozloučíme, čeká nás několik super akcí. Děti z vily pojedou na výlet a všechny třídy z vily předvedou rodičům besídku. Celá školka se v pátek 7.6. rozloučí se školáky odpolednem plným her. Ten samý den, ale v dopoledních hodinách budou vybrané děti ze všech MŠ měřit svoje síly ve sportovních disciplínách. Při slunečném počasí se budou děti na školní zahradě sprchovat a tento měsíc dojde k poslednímu setkání našich dětí s kamarády z Německa. Koncem měsíce si na zahradě opečeme buřty a celý červen na nás čekají všechny venkovní hračky. Už se moooc těšíme. Smějící se

 •  

  ČERVEN

  • ……………oslava MDD, karneval, celá MŠ

  • ……………sportovní olympiáda MŠ na hřišti u haly

  • ………… táborák a opékání vuřtů na šk. zahradě, celá MŠ

  • dle tříd vyhodnocení sběrových akcí v jednotl. třídách indiv.

  • …………… odpoledne plné her – rozloučení se školáky

  • konec června besídka pro rodiče – rozloučení se školáky - LOGO

   

   

    

Novinky

měsíc červen 2019

4. 11. 2018

Červen???... Ano, červen!!! Smějící se

Upozornění pro rodiče

17. 5. 2018

Zápis dětí do mateřských škol během prázdninového provozu

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Blanka Huráková, Žaneta Kubrová

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Adéla Matovičová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Dana Švejnarová

Asistent pedagoga:
Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Mirka Hrobníková, Martina Buršíková

Asistent pedagoga:
Zdeňka Saidlová

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Marie Syslová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky:
Bc. Kamila Špičková, Martina Hemmerová

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková