Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Listopad 2019

 

LISTOPAD

  • 6., 13., 20., 27. list. zdravotní plavání pro handicapované děti 9.30 od MŠ

  • 7.,14.,21. a 28. list. bruslařská školička na MS 9.30 od MŠ

  • 13. a 27. list. keramický kroužek 12.30 LOGO

  • 15. listopadu fotografování dětí se zimním motivem 8.00

  • do 15. listop. odevzdání VV soutěže „Život kůrovce“

  • 19. listopadu vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva dětí u nás -

„Jedeme za zvířátky“ 

  • 21. listopadu pohádka v MD v 9.30 – Dlouhý, Široký a Bystrozraký

  • 28. listopadu pohádkové pásmo v kině Panorama 9.30, předškoáčci

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

 

 


Novinky

měsíc leden 2020

5. 1. 2020

A je tu nový rok! Překvapený Rok 2020...

Upozornění pro rodiče

5. 1. 2020

Všem dětem i rodičům přejeme šťastný a úspěšný rok 2020. Nevinný

PODĚKOVÁNÍ 

Sledujte...

5. 1. 2020

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Blanka Huráková, Žaneta Kubrová

Asistent pedagoga:
Adéla Matovičová, Zdenka Saidlová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Dana Švejnarová, Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Marie Syslová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Michaela Havlová