Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Listopad 2018

LISTOPAD

  • 1. listopadu bruslařská školička na MS

  • 6., 13. a 27. list. plavecký výcvik pro předškoláčky (6. a 13. odj. 8.30., ost. 9.15)

  • 7. , 14., 21. a 28. plavání pro zdr. znevýhodněné dětí, PAS a VV

  • 14. a 28. list. keramický kroužek ve vile od 13.00 h

  • 19. listopadu fotografování dětí se zimním motivem 8.00

  • 20. listopadu pohádka v MD 9.30

  • 20. listopadu vzáj. spolupráce s MŠ Großschönau – návštěva dětí u nás -

                                 „Zahrada v zimě“

  • 29. listopadu pohádkové pásmo v kině Panorama 9.30

  • 30. listopadu v 9.00 h. vánoční koncert v ZUŠ

 

Společná logopedie rodiče s dětmi – každou středu od 15.00 h

 


Novinky

měsíc červen 2019

4. 11. 2018

Červen???... Ano, červen!!! Smějící se

Upozornění pro rodiče

17. 5. 2018

Zápis dětí do mateřských škol během prázdninového provozu

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Blanka Huráková, Žaneta Kubrová

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Adéla Matovičová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Dana Švejnarová

Asistent pedagoga:
Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Mirka Hrobníková, Martina Buršíková

Asistent pedagoga:
Zdeňka Saidlová

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Marie Syslová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky:
Bc. Kamila Špičková, Martina Hemmerová

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková