Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

KVĚTEN

Tak jsme už došli k předposlednímu školnímu měsíci KVĚTNU, jehož název se odráží přesně od krásného přírodního jevu - KVETENÍ Smějící se

Všechno kvete a hýří barvami, vzduch je nasycen všemi vůněmi stromů i květin. Jaro je v plném proudu a láká nás nesedět doma a vyběhnout ven a nasávat vůně jara a kochat jarními paprsky. Smějící se A to krásné jaro navštívilo i naši školku a paní učitelky připravily dětem takové činnosti, které s jarem úzce souvisejí. Všechny třídy pojedou na školní výlet, Termíny tříd určí třídní učitelky. 10.5. proběhne zápis nových dětí do MŠ. Usmívající seDěti navštíví městské divadlo za účelem pohádky i za účelem vyhodnocení nejlepších prací ke 150 výročí založení města. Dálě děti čeká příběh zahraný dětmi v ZUŠ a s další pohádkou přijede do školky divadlo Koloběžka.Líbající  Děti z vily si budou moci prohlédnout vybavení sanitky. Některé děti podstoupí vyšetření očí. Proběhnou poslední lekce keramiky i lekce zdravontího plavání. 
 
  • 4. května v 9.30 představení v MD, předškoláci 
  • 10.5. ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ OD 13.00 - 16.00
  • 11.května - divadlo Koloběžka 8.30
  • 22. května vyhodnocení výtvarné soutěžě 
  • 25. května - Děti hrajou dětem v ZUŠ, předškolní děti
  • dle tříd školní výlet
  • 30. května ukončení sběrových akcÍ
  • ukončení zdravotního plavání a kroužku keramiky
 
 

      

 

Novinky

Upozornění pro rodiče

17. 5. 2018

Bruslíme

17. 11. 2017

Vaření pod vedením lektorek ze "Skutečně zdravé školy"

25. 8. 2016

Události v regionech.

KVĚTEN

Tak jsme už došli k předposlednímu školnímu měsíci KVĚTNU, jehož název se odráží přesně od krásného přírodního jevu - KVETENÍ Smějící se

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Mgr. Danuše Korecká, Dana Švejnarová

Asistent pedagoga:
Zdena Saidlová, Jitka Skalová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková

Asistent pedagoga:
Markéta Deusová

Sociální asistent:
Marie Syslová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Mirka Hrobníková, Martina Buršíková

Třídní učitelky pavilon "B":
Žaneta Kubrová, Marcela Bělíková

Asistent pedagoga:
Marcela Nováčková

Školní asistent:
Irena Křemenáková

Německý jazyk:
Radková Macková

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky:
Bc. Kamila Špičková, Martina Hemmerová

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková, Martina Žítková