Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

A-Podzimní hry na zahradě říjen 2020


Fotogalerie

Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce, že podobizny, obrazové snímky a zvukové záznamy pořízené na akcích MŠ Čtyřlístek Varnsdorf mohou být přiměřeným způsobem použity pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství a propagační materiály organizace.

A-Podzimní hry na zahradě říjen 2020
A-Podzimní hry na zahradě říjen 2020

Novinky

Měsíc březen 2021

1. 3. 2021

Blíží se jaro, ale bohužel, jeho příchod ze školky sledovat nebudeme Zamračený...

NOVÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE A DALŠÍ POKYNY

28. 2. 2021

Vážení rodiče, 

původně jsme měli po nařízené karanténě obnovit provoz 2.3.2021. Situace se ovšem změnila, zvýšilo se epidemické riziko nákazy a všechna školská a vzdělávací zařízení (kromě těch, která poskytují služby pracovníkům IZS) se dnem 1.3.2021 zavírají. Děti, které mají ze zákona povinnost předškolního vzdělávání - předškoláčci, se budou vzdělávat pomocí distanční výuky, kterou naleznete na těchto našich stránkách. Pracovní listy vytiskněte, s dětmi vypracujte a uschovejte. Po znovuotevření MŠ je odevzdáte třídním učitelkám, které je založí do složky dítěte. Kdo z rodičů nemá možnost tisku, spojí se telefonicky s paní učitelkou a domluví termín i čas fyzického předání listů. Distanční výuka je tedy povinná a musí se vykázat.

Všem přejeme hodně sil k překonání nelehké situace, dodržujte hygienická opatření, chraňte děti i sebe, abychom se po uvolnění opět všichni ve zdraví sešli.

Rodiče, kteří  z důvodů uzavření MŠ potřebují OČR, si příslušný formulář stáhnou z webových stránek ČSSZ.

Veškeré informace naleznete zde: http://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Potřebujete k tomu název Mateřské školy:

Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024

IČO: 72742097

Adresa: Nezvalova 2024, Varnsdorf 40747

Uzavření je k datu 1.3.2021

Pak odevzdáte svému zaměstnavateli.

 

Ředitelka MŠ Veronika Strolená

 

 

Také čtěte!

1. 2. 2021

Doporučení

Distanční výuka

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Markéta Deusová, Žaneta Kubrová

Asistent pedagoga:
Adéla Matovičová, Zdenka Saidlová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Dana Švejnarová, Blanka Huráková

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Marie Syslová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Michaela Havlová